automatic directory indexing

Automatisch tonen van de inhoud van een directory door de webserver, nadat de gebruiker een directorynaam als URL heeft ingevoerd en als er geen bestand met de naam index.html bestaat. De gebruiker kan op een van de pagina’s uit de directory klikken om de inhoud te zien.

Bij plain automatic directory indexing staan alle bestandsnamen achterelkaar, bij fancy automatic directory indexing verschijnen bovendien het bijbehorende pictogram, de bestandsgrootte en eventueel de omschrijving van het bestand in het overzicht.