antivirus

Programma dat bekende computervirussen opspoort en onschadelijk maakt.