analoog

(analog) Wijze van gegevensverwerking, gebaseerd op continue waarden, waarbij tussen twee waarden een oneindig aantal andere waarden mogelijk is. Analoog staat tegenover digitaal, waarbij slechts twee waarden mogelijk zijn. In datacommunicatie worden gegevens via normale telefoonlijnen analoog verzonden en vervolgens in de modem omgezet in digitale gegevens.