alias

Synoniem: mail-alias. Alternatieve aanduiding voor het e-mailadres van een Internet-gebruiker, waardoor deze onder diverse namen bekend kan zijn op het Internet.