agent

Computerprogramma dat zelfstandig bepaalde taken uitvoert, zoals het zoeken naar informatie of het filteren van e-mailberichten.