acroniem

(acronym) Afkorting van een veel gebruikte uitdrukking, met name in nieuwsgroepen en e-mail. Het acroniem wordt gebruikt als op zichzelf staand letterwoord, bijvoorbeeld FAQ staat voor Frequently Asked Questions.

Nieuw woord dat uit beginletters of andere belangrijke letters van andere woorden is samengesteld. Bijvoorbeeld BASIC is een acroniem voor Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code. Acroniemen en afkortingen worden veel gebruikt in het Chattaal. Acroniemen worden gebruikt om sneller te kunnen communiceren maar zijn deels ook een modeverschijnsel. Fonetische afkortingen worden gemakshalve ook onder deze noemer geschaard.