absolute URL

Verwijzing in een HTML-document naar een URL op een andere webserver. Het volledige adres staat in de hyperlink vermeld. Bijvoorbeeld:

 <a href="http://www.websitex.com/index.html">Ga naar website X</a>.