abend

Abnormale beeindiging van een programma door een fout in het programma.